Požární uzávěry

POŽÁRNÍ POSUVNÁ VRATA SGS

Požární posuvné uzávěry ocelové jsou vyráběny na zakázku dle rozměrových požadavků zákazníka. Zkoušeny jsou dle evropských standardů (ČSN EN) a lze je dodat v různých variantách.

Jednotlivé segmenty vrat spojené pevně v kompaktní vratové křídlo jsou vyrobeny z tenkostěnných ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem. Ostění i nadpraží je lemováno izolačním obložením se zpěňujícím produktem. Posuvný mechanismus je vertikálně i horizontálně seřiditelný. Vrata je možné vybavit integrovanými únikovými dveřmi.

Posuvné požární uzávěry mohou být ovládány motoricky nebo gravitačně s pomocí elektromagnetické brzdy.

POŽÁRNÍ ROLOVACÍ VRATA RGS

Svým jednoduchým konstrukčním řešením zabírají na straně montáže jen minimum prostoru. Vodorovné lamely vzájemně propojené zámkovým spojem jsou vyrobeny z galvanicky zinkovaných plechových profilů vysoké kvality. Boční vodicí dráhy zajišťují snadné vertikální vedení rolovacího uzávěru. Ostění i nadpraží je lemováno izolačním obložením se zpěňujícím produktem.

POŽÁRNÍ SEKČNÍ VRATA OGS

Požární sekční uzávěry ocelové jsou vyráběny na zakázku dle rozměrových požadavků zákazníka. Zkoušeny jsou dle evropských standardů (ČSN EN) a lze je dodat v různých variantách.

Jednotlivé sekce vratového křídla jsou navzájem spojeny ocelovými závěsy, spoje sekcí, ostění i nadpraží jsou navíc obloženy zpěňujícím produktem, který v případě požáru vyplní provozní spáry. Kvalitní ložisková ocelová kolečka zajišťují snadný a bezúdržbový chod křídla požárního uzávěru. Sekční požární uzávěr je možno vybavit integrovanými personálními dveřmi.

POŽÁRNÍ VÝSUVNÁ VRATA GGS

Požární výsuvné uzávěry ocelové jsou vyráběny na zakázku dle rozměrových požadavků zákazníka. Zkoušeny jsou dle evropských standardů (ČSN EN) a lze je dodat v různých variantách.

Jednotlivé segmenty vrat spojené pevně v kompaktní vratové křídlo jsou vyrobeny z tenkostěnných ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem. Ostění i nadpraží je lemováno izolačním obložením se zpěňujícím produktem.

Tento typ uzávěrů je určen pro montáž do otvorů s dostatečnou výškou volného prostoru nad otvorem, zajišťující vertikální pohyb celého křídla. Vrata je možné vybavit únikovými personálními dveřmi.

POŽÁRNÍ TEXTILNÍ ROLETOVÉ UZÁVĚRY

Tento typ uzávěrů se používá k rozdělení požárních úseků v průmyslových a komerčních stavbách, k oddělení únikových cest nebo jako dopravníkové uzávěry na kontinuálních výrobních linkách.

Textilní roletové uzávěry představují ekonomické řešení, avšak nejsou určeny jako provozní vrata, protože jejich speciální výplň vratového křídla je trvale smotaná v balu nad otvorem a aktivuje se výhradně na pokyn z eps nebo autonomního detekčního systému. Velmi často se pro rozdělení dvou požárních úseků roletové uzávěry kombinují s jiným typem provozních vrat, například rychloběžnými nebo sekčními.